Kjell Johansen style=

Kjell Johansen

Leder
Geir Ivar Laukeland style=

Geir Ivar Laukeland

Nestleder
Roy Agnar Nilsen style=

Roy Agnar Nilsen

Sekretær
Arve Hansen style=

Arve Hansen

Kasserer
Pål Tore Andersen style=

Pål Tore Andersen

Kameratstøtte leder
Kristian style=

Kristian

Styremedlem
Idar Asbjørn Liland style=

Idar Asbjørn Liland

Styremedlem
Hans Atle Strømeng style=

Hans Atle Strømeng

Styremedlem
Ola van der Eynden style=

Ola van der Eynden

Styremedlem